HỌC TIẾNG ANH

Học tiếng anh chủ đề sức khoẻ
Health Insurance - Bảo hiểm y tế

A: I would like to purchase some health insurance.
B: Have you ever purchased health insurance before?
A: I have health insurance now, but I want to look into other choices.
B: Do you know if you are interested in an HMO or a PPO?
A: Could you explain the difference to me?
B: To clarify it for you, with a PPO you pay more but you get to choose your own doctor.
A: When I pay for a service, is the payment the same for a PPO or HMO?
B: The payments are quite a bit higher for the PPO, but you can go anywhere you like.
A: How much will an HMO cost me per month?
B: Go to our website and fill in the questionnaire. Once we have all of your information, we can give you a quote.

Luyện tập
I had measles when I was 18 - Tôi bị sởi khi tôi 18 tuổi.

A: What health problem did you have?
B: I had measles when I was 18.
A: How did you have that health problem?
B: I thought I catch measles from someone when they cough or sneeze.
A: Was that serious?
B: Not really, but it was unpleasant. I recovered after 10 days staying at home.
A: What were some symptoms of that health problem?
B: I had a cold and fever with a cough, a runny nose. The small grayish-white spots appeared on my body, too.
A: Did you take any medical treatment?
B: No, I didn’t. The situation wasn’t serious enough to be sent to the hospital then.
A: How could you recover from it?
B: Well, let me see, I drank a lot of water, avoided the direct light, and I had to stay off school for 10 days.
A: What difficulties did you face because of that problem?
B: I couldn’t go out for a few days, which was boring. I’m not allowed to play outside and I felt so bad about it.
A: What do people do to prevent that health problem?
B: By having measles vaccine.
A: Is that health problem common in your country?
B: Not really, due to the effectiveness of vaccination.

Luyện tập
Trying to Find a Doctor - Đang cố gắng tìm một bác sĩ

A: I am really not feeling very well.
B: Do you think you need to go to a doctor?
A: I think that we should maybe check into how to find a doctor in this country.
B: I don't know where to begin looking for a doctor here.
A: I think that we should call the front desk to see if they can help us.
B: I have an American Express card. I heard that their travel services are quite good.
A: That sounds like a great idea!
B: Do you have travel insurance?
A: Yes, I bought travel health insurance.
B: I am going to call down to the office right now and see what they can do for us.

Luyện tập
Plastic Surgery - Phẫu thuật thẩm mỹ

A: Is plastic surgery popular in your country?
B: Not really. People in my country are not so interested in plastic surgery.
A: What do you think about people having plastic surgery?
B: It’s hard to say. As long as they find happiness in what they’re doing, it’s fine with me.
A: Why do you think people do it?
B: They want to gain a better look, I believe. That’s understandable.
A: Is plastic surgery bad?
B: It’s bad for health in the long run.
A: Does it do harm to your health?
B: Sure, there are several unhealthy substances in the medical treatments which may be harmful to your body.
A: Do you think changing your look is a good thing?
B: Yes, I can’t deny that changing for a better appearance is what people should do. But don’t abuse plastic surgery or you will face serious health problems later on.
A: Do you think the development of plastic surgery is a positive or negative trend?
B: It’s more a positive trend, I guess. Thanks to plastic surgery, people who think they don’t look good can now make themselves more attractive.
A: Do you care more about your outlook or inner soul?
B: As for me, the inner soul does matter more although outside appearance is important, too.
A: What is a part of your face that you wish to change?
B: Although I have some imperfect parts, I have no wish to change anything. I love the natural appearance my parents gave me.
______________________
Phẫu thuật thẩm mỹ có phổ biến ở nước bạn không?
Không hẳn vậy. Người dân ở đất nước tôi không quá quan tâm đến phẫu thuật thẩm mỹ.
Bạn nghĩ gì về những người phẫu thuật thẩm mỹ?
Khó mà nói ra được. Miễn là họ tìm thấy hạnh phúc trong những gì họ làm, thì đó là điều tốt với tôi.
Tại sao bạn nghĩ rằng mọi người làm điều đó?
Họ muốn có được một cái nhìn tốt hơn, tôi tin. Nó có thể hiểu được.
Phẫu thuật thẩm mỹ có xấu không?
Nó có hại cho sức khỏe về lâu dài.
Nó có gây hại cho sức khỏe của bạn không?
Chắc chắn, có một số chất không lành mạnh trong phương pháp điều trị y tế có thể gây hại cho cơ thể của bạn.
Bạn có nghĩ rằng thay đổi diện mạo của bạn là một điều tốt?
Vâng, tôi có thể phủ nhận rằng việc thay đổi để có ngoại hình đẹp hơn là điều mọi người nên làm. Nhưng don don lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau này.
Bạn có nghĩ rằng sự phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ là một xu hướng tích cực hay tiêu cực?
Nó đoán thêm một xu hướng tích cực, tôi đoán vậy. Nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, những người cho rằng họ không đẹp mắt giờ đây có thể khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn.
Bạn có quan tâm nhiều hơn về triển vọng hoặc tâm hồn bên trong của bạn?
Đối với tôi, linh hồn bên trong quan trọng hơn mặc dù ngoại hình cũng quan trọng.
Một phần của khuôn mặt của bạn mà bạn muốn thay đổi là gì?
Mặc dù tôi có một số phần không hoàn hảo, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Tôi yêu vẻ ngoài tự nhiên mà bố mẹ đã cho tôi.

Luyện tập
At the doctor's office

A: Good morning. What’s troubling you?
B: Good morning, doctor. I have a terrible headache
A: Ok. Tell me how it got started?
B: Yesterday I had a runny nose. Now my nose is stuffed up. I have s sore throat. I feel terrible.
A: Don’t worry. Let me give you an examination
B: It is serious? What am I supposed to do then?
A: A good rest is all you need, and drink more water. I’ll write you a prescription
B: Thank you very much
A: Bye!
___________________________________
Chào anh. Anh bị sao thế
Chào bác sĩ. Đầu tôi đau như búa bổ vậy
Được rồi, vậy triệu chứng bắt đầu khi nào
Hôm qua, tôi bị sổ mũi. Bây giờ tôi bị nghẹt mũi, đau họng và sốt. Tôi cảm thấy rất khó chịu
Đừng lo lắng. Để tôi xem giúp cậu
Có nghiêm trọng không bác sĩ? Tôi phải làm sao đây?
Nghỉ ngơi là đều cậu cần làm và uống nhiều nước. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu
Cảm ơn ông rất nhiều
Tạm biệt!

Luyện tập