Health - Sức Khoẻ học tiếng anh » Health Insurance - Bảo hiểm y tế


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Trần Trường Giang Trường Tiểu học Phùng Hưng 11, Hồ Chí Minh 36 Write: 10, Read: 0 7 00:01:06
Nguyễn Trần Phương Anh Trường Tiểu học Liêm Cần Thanh Liêm, Hà Nam 20 Write: 10, Read: 0 2 00:01:18
MAI BACH Trường Tiểu học Hoà Bình Chi Lăng, Lạng Sơn 10 Write: 10, Read: 0 5 00:02:14
Nguyễn Gia Huy Trường Tiểu học Phương Liễu Quế Võ, Bắc Ninh 9 Write: 9, Read: 0 1 00:00:51
Phạm Anh Trường Tiểu học Cao Xá 1 Tân Yên, Bắc Giang 3 Write: 3, Read: 0 2 00:00:43
Health Insurance - Bảo hiểm y tế ↓↑

A: I would like to purchase some health insurance.
B: Have you ever purchased health insurance before?
A: I have health insurance now, but I want to look into other choices.
B: Do you know if you are interested in an HMO or a PPO?
A: Could you explain the difference to me?
B: To clarify it for you, with a PPO you pay more but you get to choose your own doctor.
A: When I pay for a service, is the payment the same for a PPO or HMO?
B: The payments are quite a bit higher for the PPO, but you can go anywhere you like.
A: How much will an HMO cost me per month?
B: Go to our website and fill in the questionnaire. Once we have all of your information, we can give you a quote.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Health - Sức Khoẻ học tiếng anh