I. Health - Sức Khoẻ » Trying to Find a Doctor - Đang cố gắng tìm một bác sĩ


II. Hướng dẫn Trying to Find a Doctor - Đang cố gắng tìm một bác sĩ

A: I am really not feeling very well.
B: Do you think you need to go to a doctor?
A: I think that we should maybe check into how to find a doctor in this country.
B: I don't know where to begin looking for a doctor here.
A: I think that we should call the front desk to see if they can help us.
B: I have an American Express card. I heard that their travel services are quite good.
A: That sounds like a great idea!
B: Do you have travel insurance?
A: Yes, I bought travel health insurance.
B: I am going to call down to the office right now and see what they can do for us.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 49 Write: 9, Read: 0 8 00:00:44
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 18 Write: 9, Read: 0 2 00:01:35
Lã Thị Phương Thảo LỚP 2 Trường Tiểu học Thượng Thanh Long Biên, Hà Nội 11 Write: 7, Read: 0 2 00:00:44
Lê Thiên Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Lộc Thọ Nha Trang, Khánh Hòa 10 Write: 10, Read: 0 1 00:01:32

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Health - Sức Khoẻ