Health - Sức Khoẻ học tiếng anh » Trying to Find a Doctor - Đang cố gắng tìm một bác sĩ


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đỗ Tuấn Mạnh Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 49 Write: 9, Read: 0 8 00:00:44
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 18 Write: 9, Read: 0 2 00:01:35
Lã Thị Phương Thảo Trường Tiểu học Thượng Thanh Long Biên, Hà Nội 11 Write: 7, Read: 0 2 00:00:44
Trying to Find a Doctor - Đang cố gắng tìm một bác sĩ ↓↑

A: I am really not feeling very well.
B: Do you think you need to go to a doctor?
A: I think that we should maybe check into how to find a doctor in this country.
B: I don't know where to begin looking for a doctor here.
A: I think that we should call the front desk to see if they can help us.
B: I have an American Express card. I heard that their travel services are quite good.
A: That sounds like a great idea!
B: Do you have travel insurance?
A: Yes, I bought travel health insurance.
B: I am going to call down to the office right now and see what they can do for us.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Health - Sức Khoẻ học tiếng anh