I. Health - Sức Khoẻ » Plastic Surgery - Phẫu thuật thẩm mỹ


II. Hướng dẫn Plastic Surgery - Phẫu thuật thẩm mỹ

A: Is plastic surgery popular in your country?
B: Not really. People in my country are not so interested in plastic surgery.
A: What do you think about people having plastic surgery?
B: It’s hard to say. As long as they find happiness in what they’re doing, it’s fine with me.
A: Why do you think people do it?
B: They want to gain a better look, I believe. That’s understandable.
A: Is plastic surgery bad?
B: It’s bad for health in the long run.
A: Does it do harm to your health?
B: Sure, there are several unhealthy substances in the medical treatments which may be harmful to your body.
A: Do you think changing your look is a good thing?
B: Yes, I can’t deny that changing for a better appearance is what people should do. But don’t abuse plastic surgery or you will face serious health problems later on.
A: Do you think the development of plastic surgery is a positive or negative trend?
B: It’s more a positive trend, I guess. Thanks to plastic surgery, people who think they don’t look good can now make themselves more attractive.
A: Do you care more about your outlook or inner soul?
B: As for me, the inner soul does matter more although outside appearance is important, too.
A: What is a part of your face that you wish to change?
B: Although I have some imperfect parts, I have no wish to change anything. I love the natural appearance my parents gave me.
______________________
Phẫu thuật thẩm mỹ có phổ biến ở nước bạn không?
Không hẳn vậy. Người dân ở đất nước tôi không quá quan tâm đến phẫu thuật thẩm mỹ.
Bạn nghĩ gì về những người phẫu thuật thẩm mỹ?
Khó mà nói ra được. Miễn là họ tìm thấy hạnh phúc trong những gì họ làm, thì đó là điều tốt với tôi.
Tại sao bạn nghĩ rằng mọi người làm điều đó?
Họ muốn có được một cái nhìn tốt hơn, tôi tin. Nó có thể hiểu được.
Phẫu thuật thẩm mỹ có xấu không?
Nó có hại cho sức khỏe về lâu dài.
Nó có gây hại cho sức khỏe của bạn không?
Chắc chắn, có một số chất không lành mạnh trong phương pháp điều trị y tế có thể gây hại cho cơ thể của bạn.
Bạn có nghĩ rằng thay đổi diện mạo của bạn là một điều tốt?
Vâng, tôi có thể phủ nhận rằng việc thay đổi để có ngoại hình đẹp hơn là điều mọi người nên làm. Nhưng don don lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau này.
Bạn có nghĩ rằng sự phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ là một xu hướng tích cực hay tiêu cực?
Nó đoán thêm một xu hướng tích cực, tôi đoán vậy. Nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, những người cho rằng họ không đẹp mắt giờ đây có thể khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn.
Bạn có quan tâm nhiều hơn về triển vọng hoặc tâm hồn bên trong của bạn?
Đối với tôi, linh hồn bên trong quan trọng hơn mặc dù ngoại hình cũng quan trọng.
Một phần của khuôn mặt của bạn mà bạn muốn thay đổi là gì?
Mặc dù tôi có một số phần không hoàn hảo, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Tôi yêu vẻ ngoài tự nhiên mà bố mẹ đã cho tôi.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 135 Write: 10, Read: 0 16 00:01:17
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 20 Write: 10, Read: 0 2 00:00:49
cutrungkien kien LỚP 2 Trường THCS Thanh Minh Phú Thọ, Phú Thọ 19 Write: 8, Read: 0 3 00:02:01
nguyễn tùng MẪU GIÁO Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1 Tân Yên, Bắc Giang 10 Write: 10, Read: 0 1 00:00:59
hà mỹ xuyên HỌC TIẾNG ANH Trường THCS Bình Chuẩn Thuận An, Bình Dương 5 Write: 1, Read: 0 6 00:01:31
tú oanh LỚP 3 Trường THCS Lĩnh Nam Hoàng Mai, Hà Nội 2 Write: 0, Read: 0 12 00:01:07

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Health - Sức Khoẻ