Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » My Job


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Monkey D Luffy Trường THCS Lê Quý Đôn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 73 Write: 0, Read: 73 1 00:04:12
Zata_zizac Tuấn Trường Tiểu học Hoà Mạc Duy Tiên, Hà Nam 70 Write: 10, Read: 0 9 00:00:36
Lê Băng Di Trường Tiểu học Diễn Cát Diễn Châu, Nghệ An 20 Write: 10, Read: 0 4 00:01:45
Nguyễn Nguyễn Danh Khoa Trường Tiểu học Brendon Thanh Xuân, Hà Nội 10 Write: 0, Read: 0 4 00:01:03
Hà Nguyễn Thảo Nguyên Trường Tiểu học Uyên Hưng Tân Uyên, Bình Dương 9 Write: 9, Read: 0 2 00:02:43
My Job ↓↑

I work at a restaurant at my job i am very busy all day
My restaurant makes hamburgers, fried chicken, soup, and salad.
I do not make the food, but i do serve the food to the customers
I bring the customers drinks and then i ask them what they would like to eat
I say, "may i take your order" the customers tell me their order
I write it down in my small notebook and then i type the order into the computer
The cooks in the kitchen receive the order and they make the food
I bring the food to the table everyone in town thinks the food at my restaurant is delicious
I agree my favorite food is the fried chicken.

__________________________________

Tôi làm việc tại một nhà hàng, công việc của tôi rất bận rộn cả ngày
Nhà hàng của tôi làm bánh mì kẹp thịt gà rán, súp và salad.
Tôi không làm thức ăn nhưng tôi phục vụ thức ăn cho khách hàng
Tôi mang đồ uống cho khách hàng và sau đó tôi hỏi họ muốn ăn gì
Tôi nói, "tôi có thể nhận đơn đặt hàng của bạn không" khách hàng cho tôi biết đơn đặt hàng của họ
Tôi viết nó vào cuốn sổ nhỏ của mình và sau đó tôi gõ lệnh vào máy tính
Các đầu bếp trong nhà bếp nhận được đơn đặt hàng và họ làm thức ăn
Tôi mang thức ăn lên bàn, mọi người trong thị trấn nghĩ rằng thức ăn ở nhà hàng của tôi rất ngon
Tôi đồng ý món ăn yêu thích của tôi là gà rán.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh