Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » Giới thiệu, lần đầu gặp mặt(First meeting)


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 155 Write: 84, Read: 71 5 00:07:05
Lê Tuấn Phong Trường Tiểu học Tam Đồng Mê Linh, Hà Nội 13 Write: 2, Read: 0 4 00:00:18
hoang giang Trường Tiểu học An Dương Tây Hồ, Hà Nội 3 Write: 1, Read: 0 3 00:00:20
Giới thiệu, lần đầu gặp mặt(First meeting) ↓↑

A: Please let me introduce myself? I’m Quang.
B: I’m John Smith. Please to meet you.
A: Are you Australian?
B: No, I am American.
A: Do you like Ha Noi?
B: Yes, I like it very much.
A: Are you here on vacation?
B: No, I’m not. I’m here working.
A: Have you been to VietNam before?
B: No. It’s my first time to come here.
A: How long will you stay here?
B: A week.
A :Can you speak Vietnamese? 
B: Oh, a little.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh