Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » Business - Kinh doanh


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 85 Write: 9, Read: 0 9 00:00:30
Đỗ Tuấn Mạnh Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 10 Write: 10, Read: 0 1 00:00:34
Business - Kinh doanh ↓↑

A: Are you studying or working?
B: I left school 3 years ago. I’m working now.
A: Are you self – employed or working for a company?
B: I’m self-employed. I used to work for a company 2 years ago.
A: Are you running any business?
B: Yes, I’m running a small business.
A: What does your business sell?
B: I make and sell handmade cosmetics.
A: Do you have any difficulty running that business?
B: Yes, I had some difficulties attracting customers at first, but everything is getting better now.
A: Is that an online or offline business?
B: I sell products online. It’s easier selling online than offline because I can take full advantage of my social network.
A: When did you start the business?
B: I started running my own business 2 years ago.
A: What are some advantages to running your own business?
B: I can take some days off whenever I feel tired, and I can make much more money compared to working for a company.

__________

Bạn đang học hay đang làm việc?
Tôi rời trường cách đây 3 năm. Tôi đang làm việc.
Bạn có tự làm chủ hoặc làm việc cho một công ty?
Tôi đang tự làm việc. Tôi đã từng làm việc cho một công ty 2 năm trước.
Bạn đang điều hành doanh nghiệp nào?
Có, tôi đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ.
Doanh nghiệp của bạn bán gì?
Tôi làm và bán mỹ phẩm handmade.
Bạn có gặp khó khăn gì khi điều hành doanh nghiệp đó không?
Vâng, lúc đầu tôi gặp một số khó khăn trong việc thu hút khách hàng, nhưng mọi thứ giờ đã tốt hơn.
Đó là một doanh nghiệp trực tuyến hay ngoại tuyến?
Tôi bán sản phẩm trực tuyến. Nó bán hàng trực tuyến dễ dàng hơn ngoại tuyến vì tôi có thể tận dụng tối đa mạng xã hội của mình.
Bạn bắt đầu kinh doanh khi nào?
Tôi bắt đầu điều hành doanh nghiệp của riêng mình 2 năm trước.
Một số lợi thế để điều hành doanh nghiệp của riêng bạn là gì?
Tôi có thể nghỉ vài ngày bất cứ khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi, và tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với làm việc cho một công ty.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh