I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » Job/Career Nghề nghiệp


II. Hướng dẫn Job/Career Nghề nghiệp

A: What is your desired job?
B: Well, my dream changes in accordance to age. Up to now, I would like to be a great English teacher.
A: Is that a demanding job?
B: Yes, I think so although people suppose that being a teacher is easy and boring.
A: What challenge do you have when doing that job?
B: I have some problems with classroom management. Maybe I have to improve that skill a lot in order to be a good teacher.
A: Is it hard to make your dream come true?
B: Every job needs time and effort, and teacher does as well. Apart from the academic knowledge I was taught in university, I have to learn many other soft skills.
A: Why do you choose that job?
B: I really admired my high school English teacher, and I want to be like her.
A: What requirements and characteristics do you need to do that job?
B: Let’s see. You need to be patient, thoughtful and sympathetic.
A: Does the job have something to do with your major at university?
B: Sure. I studied English Linguistics and Literature, majored in English teaching. The major does support me a lot in my career path.
A: What does the society think about your job?
B: I’m not quite sure, but I’m proud to be a teacher, an honor job.
A: Do you make much money with that job?
B: Not at all. Teacher’s one of the lowest paying jobs in my country.
A: Have you ever thought of leaving your job?
B: I haven’t thought of that before, but I believe in what I’m doing right now.

________________________________

Công việc mong muốn của bạn là gì?
Vâng, giấc mơ của tôi thay đổi theo độ tuổi. Cho đến bây giờ, tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh tuyệt vời.
Đó có phải là một công việc đòi hỏi kỷ năng cao không?
Vâng, tôi nghĩ vậy mặc dù mọi người cho rằng làm giáo viên rất dễ dàng và nhàm chán.
Bạn có thách thức gì khi làm công việc đó?
Tôi có một số vấn đề với quản lý lớp học. Có lẽ tôi phải cải thiện kỹ năng đó rất nhiều để trở thành một giáo viên giỏi.
Có khó để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực?
Mọi công việc đều cần thời gian và công sức, và giáo viên cũng vậy. Ngoài kiến ​​thức học tập tôi được dạy ở trường đại học, tôi còn phải học nhiều kỹ năng mềm khác.
Tại sao bạn chọn công việc đó?
Tôi thực sự ngưỡng mộ giáo viên tiếng Anh thời trung học của tôi, và tôi muốn được như cô ấy.
Những yêu cầu và đặc điểm nào bạn cần để làm công việc đó?
Hãy xem nào. Bạn cần kiên nhẫn, chu đáo và thông cảm.
Công việc có liên quan gì đến chuyên ngành của bạn ở trường đại học không?
Chắc chắn rồi. Tôi học Ngôn ngữ và Văn học Anh, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh. Thiếu tá hỗ trợ tôi rất nhiều trong con đường sự nghiệp của tôi.
Xã hội nghĩ gì về công việc của bạn?
Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi đã tự hào là một giáo viên, một công việc danh dự.
Bạn có kiếm được nhiều tiền với công việc đó không?
Không có gì. Giáo viên là một trong những công việc được trả lương thấp nhất ở nước tôi.
Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ công việc của bạn?
Tôi đã nghĩ về điều đó trước đây, nhưng tôi tin vào những gì tôi đang làm bây giờ.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 47 Write: 10, Read: 0 5 00:02:49
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 10 Write: 10, Read: 0 1 00:00:41
LÊ HOÀNG PHÚC LỚP 1 Trường Tiểu học Thư Phú Thường Tín, Hà Nội 10 2 00:01:22
tran quynh HỌC TIẾNG ANH Trường Tiểu học Tân Phong Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 8 Write: 8, Read: 0 1 00:00:26

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp