Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » Giao tiếp tại nhà hàng


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
tran tuan Trường Tiểu học Chương Dương 1, Hồ Chí Minh 1583 Write: 0, Read: 56 58 00:02:34
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 153 Write: 90, Read: 63 6 00:09:22
Giao tiếp tại nhà hàng ↓↑

A: Waiter! Is the table free?
B: Yes, please. How many people are these to sit here?
A: Four people
B: Please take your seats. Did you order?
A: Can we have a look at the menu, please?
B: Here you are, sir!
A: Thanks.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh