I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » Giao tiếp tại nhà hàng


II. Hướng dẫn Giao tiếp tại nhà hàng

A: Waiter! Is the table free?
B: Yes, please. How many people are these to sit here?
A: Four people
B: Please take your seats. Did you order?
A: Can we have a look at the menu, please?
B: Here you are, sir!
A: Thanks.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
tran tuan LỚP 2 Trường Tiểu học Chương Dương 1, Hồ Chí Minh 1583 Write: 0, Read: 56 58 00:02:34
TRẦN ĐỨC PHÚC LỚP 2 Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ Lệ Thủy, Quảng Bình 192 Write: 10, Read: 91 4 00:04:17
Ha Anh WX LỚP 7 Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Duy Tiên, Hà Nam 157 Write: 9, Read: 63 10 00:02:39
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 153 Write: 90, Read: 63 6 00:09:22
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 85 Write: 9, Read: 0 9 00:00:13
hoàng thùy linh LỚP 5 Trường Tiểu học Thanh Nga Cẩm Khê, Phú Thọ 31 Write: 0, Read: 31 2 00:01:45
Phan Thanh Thu Vân LỚP 5 Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh Biên Hòa, Đồng Nai 19 Write: 9, Read: 0 2 00:00:14
Huỳnh Gia Điên LỚP 1 Trường THCS Phú Hưng Bến Tre, Bến Tre 17 Write: 8, Read: 0 2 00:00:19
Đào Ngân LỚP 2 Trường Tiểu học Phùng Hưng 11, Hồ Chí Minh 9 Write: 8, Read: 0 2 00:00:58

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp