Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » Giao tiếp tại nhà hàng


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
tran tuan Trường Tiểu học Chương Dương 1, Hồ Chí Minh 1583 Write: 0, Read: 56 58 00:02:34
TRẦN ĐỨC PHÚC Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ Lệ Thủy, Quảng Bình 192 Write: 10, Read: 91 4 00:04:17
Ha Anh WX Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến Duy Tiên, Hà Nam 157 Write: 9, Read: 63 10 00:02:39
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 153 Write: 90, Read: 63 6 00:09:22
Nguyễn Thái Anh Kỳ Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 85 Write: 9, Read: 0 9 00:00:13
hoàng thùy linh Trường Tiểu học Thanh Nga Cẩm Khê, Phú Thọ 31 Write: 0, Read: 31 2 00:01:45
Phan Thanh Thu Vân Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh Biên Hòa, Đồng Nai 19 Write: 9, Read: 0 2 00:00:14
Huỳnh Gia Điên Trường THCS Phú Hưng Bến Tre, Bến Tre 17 Write: 8, Read: 0 2 00:00:19
Đào Ngân Trường Tiểu học Phùng Hưng 11, Hồ Chí Minh 9 Write: 8, Read: 0 2 00:00:58
Giao tiếp tại nhà hàng ↓↑

A: Waiter! Is the table free?
B: Yes, please. How many people are these to sit here?
A: Four people
B: Please take your seats. Did you order?
A: Can we have a look at the menu, please?
B: Here you are, sir!
A: Thanks.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh