Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh » Is It Raining? - Trời đang mưa?


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
tran tuan Trường Tiểu học Chương Dương 1, Hồ Chí Minh 79 Write: 0, Read: 79 1 00:04:06
Triệu Quang Dũng Trường Tiểu học Đồng Ích B Lập Thạch, Vĩnh Phúc 1 Write: 1, Read: 0 1 00:00:31
Is It Raining? - Trời đang mưa? ↓↑

A: What's the weather like?
B: I don't know. I just woke up.
A: Why don't you look outside?
B: Okay. It looks like rain.
A: Why do you say that?
B: The sky is gray.
A: Is it raining right now?
B: No.
A: How do you know?
B: The street isn't wet.
A: I have to go shopping today.
B: You'd better take an umbrella.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Daily Life - Tiếng anh giao tiếp học tiếng anh