I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » Where do you live?


II. Hướng dẫn Where do you live?

A: Where do you live?
B: I live in Da Nang.
A: Where is Da Nang?
B: It's in Viet Nam.
A: Is it in northern Viet Nam?
B: No. It's in Central Viet Nam.
A: Is Da Nang a big city?
B: It's pretty big.
A: How big is "pretty big"?
B: It is a coastal city, famous for its bridges.
A: Oh great, if I have the opportunity, I'll go there.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
DUONG TUONG LỚP 5 Anh Quốc Học sinh đang du học, Nước Ngoài 177 Write: 7, Read: 0 28 00:00:12
Phạm Thái Sơn LỚP 2 Trường Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên Phú Xuyên, Hà Nội 106 Write: 9, Read: 0 22 00:02:28
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 30 Write: 10, Read: 0 3 00:00:20

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp