I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » How do I get an outside line? Làm thế nào để gọi ra ngoài?

Loading...

II. Hướng dẫn How do I get an outside line? Làm thế nào để gọi ra ngoài?

Operator: Operator. May I help you?
Paul Ryefield: Yes. How do I get an outside line, please?
Operator: Just dial 0, wait for the dial tone, and then dial the phone number you want to call. Or we can place a call for you, if you want.
Paul Ryefield: No, thanks a lot. I´ll try it myself.

III. Kết quả học tập

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp