I. Daily Life - Tiếng anh giao tiếp » Buy prescription drugs


II. Hướng dẫn Buy prescription drugs

A: Hi. I’m here to pick up some medicine
B: Do you have the prescription with you?
A: Yes, let me see… here it is
B: Ok, so that’s one prescription for some antibiotics, is that right?
A: Yes. It should be two weeks worth
B: Hmm…it only says one week here
A: I’m sure I’d have to take the medicine for two weeks
B: Ok. Do you need anything else?
A: Yes, I need some burn ointment, gauze, and some aspirin
B: Ok. Here you go
A: Thank you. How much is it all together?
B: Two hundred and eight thousand dong. Would you like it all in a bag?
A: That’s OK. I’ll just put it all in my back pack
____________________________
Chào cô. Tôi đến đây để mua thuốc
Anh có mang theo đơn thuốc không?
Có, để tôi tìm đã… Nó đây rồi
Vâng, đây là đơn thuốc gồm 1 số loại thuốc kháng sinh, phải vậy không?
Vâng. Nó dùng để uống trong 2 tuần
Hmm… ở đây ghi là chỉ uống trong 1 tuần thôi mà
Tôi cứ đinh ninh tôi phải uống số thuốc đó trong 2 tuần
Được rồi. Anh có cần thêm gì nữa không?
Có, tôi cần ít thuốc mỡ chữa bỏng, gạc để buộc vết thương và ít thuốc aspirin
Thuốc của anh đây
Cảm ơn cô. Tất cả hết bao nhiêu?
Tất cả hết 208.000 đồng. Anh có muốn cho hết vào 1 túi không?
Thế cũng được. Rồi tôi sẽ cho tất cả vào ba lô


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Tuanzata ._. LỚP 4 Trường Tiểu học Hoà Mạc Duy Tiên, Hà Nam 79 Write: 0, Read: 79 1 00:09:28
Monkey D Luffy LỚP 6 Trường THCS Lê Quý Đôn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 78 Write: 0, Read: 78 1 00:03:43
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 72 Write: 0, Read: 72 1 00:15:12
Tạ Khương Duy LỚP 1 Trường Tiểu học Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 14 Write: 7, Read: 0 2 00:00:17
nguyễn nhi LỚP 4 Trường Tiểu học Linh Hải Gio Linh, Quảng Trị 7 Write: 1, Read: 0 3 00:00:35

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Daily Life - Tiếng anh giao tiếp