I. Toán » Vận tốc


II. Hướng dẫn Vận tốc

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

Ta có v = s : t

Các bài toán về tính vận tốc lớp 5

  1. Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105 km. Tính vận tốc của người đi xe máy?
  2. Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ, Tính vận tốc của máy bay?
  3. Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây?
  4. Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc của đà điểu?
  5. Quảng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km, rồi tiếp tục đi ôtô trong vòng nữa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ôtô?
  6. Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quảng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô?
  7. Một người đi bộ khởi hành lúc 7 giờ tại tỉnh A và đến tỉnh B lúc 8 giờ 45 phút. Biết quãng đường từ A đến B dài 7km. Hỏi người đó đi với vận tốc bằng bao nhiêu?
  8. Một người chạy từ điểm A đến điểm B và từ điểm B quay về điểm A hết 3 phút 50 giây, biết khoảng cách giữa hai điểm A và B dài 575m. Tính vận tốc chạy của người đó bằng m/giây?
  9. Môt xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút, tính vận tốc của xe máy với đơn vị là km/giờ?
  10. Môt con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 4 4 00:00:37
Truong giang Vuong 5 Trường Tiểu học Văn Chương Đống Đa, Hà Nội 4 4 00:04:34
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 1 1 00:00:59
THẠCH TRẦN 5F Trường Tiểu học Chu Văn An Thống Nhất, Đồng Nai 1 1 00:00:08

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

dotrongkhanhvbhp:

alooooo

09/03/2023 21:01:47


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán