I. Toán » Phép nhân số thập phân


II. Hướng dẫn Phép nhân số thập phân

Bài học này chúng ta luyện tập 3 kỷ năng trong sách giáo khoa:

  1. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
  2. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... hoặc 0.1, 0.001, 0.0001
  3. Nhân một số thập phân với một số thập phân

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Do Ha Truc Vy LỚP 4 Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 100 103 00:00:37
Nguyễn Xuân Thành LỚP 3 Trường Tiểu học Phúc Đồng Long Biên, Hà Nội 82 97 00:00:23
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 22 28 00:12:06
Nguyễn Ngọc Pha Lê LỚP 2 Trường Tiểu học Hàm Trí 1 Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 8 23 00:00:31
Lê Thị Diệu Hương LỚP 5 Trường Tiểu học Thanh Hương Thanh Chương, Nghệ An 5 5 00:00:45
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 4 4 00:02:15
Nguyễn Nhật Anh LỚP 5 Trường Tiểu học Tả Thanh Oai Thanh Trì, Hà Nội 4 7 00:20:08
Nguyễn tiến mạnh LỚP 1 Trường Tiểu học Tích Giang Phúc Thọ, Hà Nội 2 2 00:00:35
nguyễn Minh Phùng LỚP 5 Trường Tiểu học Xuân Giang 1 Nghi Xuân, Hà Tĩnh 2 2 00:00:28
Phạm Long LỚP 5 Trường Tiểu học Võ Trường Toản Ninh Kiều, Cần Thơ 2 3 00:03:00
Trần Thịnh LỚP 5 Trường Tiểu học Võ Trường Toản Ninh Kiều, Cần Thơ 1 1 00:00:59
Nguyễn Lâm LỚP 5 Trường Tiểu học Khương Đình Thanh Xuân, Hà Nội 1 1 00:00:41
Nguyễn Hưng LỚP 2 Trường Tiểu học Xuân Giang 1 Nghi Xuân, Hà Tĩnh 1 1 00:00:41

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán