I. Toán » Diện tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương


II. Hướng dẫn Diện tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là diện tích 4 mặt bao quanh của hình hộp

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Luyện tâp:

 1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm?*
 2. Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm, chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng(không tính mép hàng)
 3. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:
  1. a) Chiều dài 25dm; chiều rộng 1.5m; chiều cao 18dm
  2. b) Chiều dài 4/5m; chiều rộng 1/3m; chiều cao 1/4dm*
 4. Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420cm² và có chiều cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp đó?
 5. Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3.6m và chiều cao 3.8m. Người ta muốn quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 8m² (chỉ quét vôi bên trong).
 6. Người ta một số viên gạch dạng hình hộp chữ nhật tạo thành khối gạch hình lập phương có cạch 20cm(xem hình vẽ)
 7. Tính kích thước của mỗi viên gạch?
 8. Cho hai hình A và B được xếp bởi 3 hình lập phương 10cm. Người ta sơn tất cả các mặt ngoài của hình A và B. Tính diện tích cần sơn của mỗi hình A và B?
 9. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình A gấp bao nhiêu lần hình B(xem hình vẽ)*
 10. Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần, thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần? Tại sao?

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn ngọc bích LỚP 5 Trường Tiểu học Số 1 Lai Châu, Lai Châu 1 1 00:04:24
Nguyễn Lê Thiên Hương LỚP 1 Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 1 1 00:01:46
Nguyễn Ngọc Ánh LỚP 2 Trường Tiểu học Cát Linh Đống Đa, Hà Nội 1 1 00:05:00
LÊ Phương Linh LỚP 5 Trường Tiểu học Thiệu Lý Thiệu Hoá, Thanh Hóa 1 1 00:02:45
Phạm Đức LỚP 5 Trường Tiểu học Quyết Tiến Kiến Xương, Thái Bình 1 1 00:03:24

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán