I. Toán » Tìm tỉ số phần trăm của hai số


II. Hướng dẫn Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm như sau:

  • Tìm thương của hai số đó
  • Nhân thương đó với 100 và viết kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.
  • Ví dụ: 315 : 600 = 0,252 x 100 = 52,5%

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 2 3 00:20:40
thời thời mỹ toàn LỚP 5 Trường Tiểu học Số 1 Ân Nghĩa Hoài Ân, Bình Định 2 3 00:19:54
hà Trang LỚP 5 Trường Tiểu học Thị trấn Yên Thủy, Hòa Bình 1 1 00:04:14

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán