I. Toán » Diện tích tam giác


II. Hướng dẫn Diện tích tam giác

Hình tam giác, diện tích tam giác

Cách vẽ chiều cao hình tam giác: Vẽ từ đỉnh của hình tam giác vuông góc với cạnh đối diện

 • Muốn tính diện tích tam giác ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao(cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2
 • Ký hiệu: S = (a x h) : 2 (S là diện tích. a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao)

Luyện tập các dạng bài tập sau:

 1. Tính diện tích hình tam giác có:
  •     a) Độ dài cạnh đáy là 8cm và chiều cao là 6cm
  •     b) Độ dài cạnh đáy là 2.3dm và chiều cao là 1.2dm
 2. Tính diện tích hình tam giác có:
  •     a) Độ dài cạnh đáy là 5m và chiều cao là 24dm
  •     b) Độ dài cạnh đáy là 42.5m và chiều cao là 5.2m
 3. Tính diện tích tam giác có:
  •     a) Độ dài cạnh đáy bằng 3/4m và chiều cao là 1/2m
  •     b) Độ dài cạnh đáy là 4/5m và chiều cao là 3.5dm
 4. Tính diện tích tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là:
  •     a) 35cm và 15cm
  •     b) 3.5m và 15dm
 5. Tính diện tích hình tam giác MDC(xem hình vẽ), biết hình chữ nhật ABCD có AB = 25cm, BC = 16cm
 6. Tính diện tích hình tam giác MDN (xem hình vẽ bên) biết hình vuông ABCD có cạnh là 20cm và AM = MB, BN = NC.
 7. Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác có chiều cao là 2/5m và diện tích là 1200cm²
 8. Tính diện tích hình tứ giác MBND (xem hình vẽ bên), biết hình chữ nhật ABCD có chiều dài DC = 36cm, chiều rộng AD = 20cm AM = 1/3MB, BN = NC.
 9. Tính diện tích hình bình hành ABCD(xem hình vẽ bên). Biết diện tích tam giác ADC là 100cm²
 10. Tính chiều cao AH của tam giác ABC (xem hình vẽ) Biết: AB= 30cm; AC= 40cm; BC = 50cm

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 10 10 00:00:10
Nguyễn Lê Thiên Hương LỚP 1 Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 9 9 00:04:14
Do Ha Truc Vy LỚP 4 Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 3 3 00:02:09
Hoàng Kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 3 3 00:01:02
Nguyễn Ngọc Ánh LỚP 2 Trường Tiểu học Cát Linh Đống Đa, Hà Nội 2 2 00:03:21
Lê Thị Diệu Hương LỚP 5 Trường Tiểu học Thanh Hương Thanh Chương, Nghệ An 2 2 00:03:11
Võ Nguyệt Ánh LỚP 5 Trường Tiểu học Sơn Thuỷ Lệ Thủy, Quảng Bình 1 1 00:01:53
thời thời mỹ toàn LỚP 5 Trường Tiểu học Số 1 Ân Nghĩa Hoài Ân, Bình Định 1 1 00:02:21
le truong vu LỚP 5 Trường Tiểu học Vĩnh Tân Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 1 1 00:02:40
Nguyễn Quang Anh LỚP 5 Trường Tiểu học Tân Hưng Sóc Sơn, Hà Nội 1 1 00:00:34
Nguyễn Trần Ngọc Trâm LỚP 5 Trường Tiểu học Sơn Thuỷ Lệ Thủy, Quảng Bình 1 1 00:01:37

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán