I. Toán » Số đo thời gian


II. Hướng dẫn Số đo thời gian

Số đo thời gian:

1 thế kỉ = 100 năm
1 năm = 12 tháng
1 năm = 365 ngày
1 năm nhuận = 366 ngày
Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận
1 tuần lễ = 7 ngày
1 ngày = 24 giờ
1 giờ = 60 phút
1 phút = 60 giây
Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có 31 ngày.
Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một có 30 ngày.
Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày).

 

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Nghi LỚP 5 Trường Tiểu học Số 1 Mường Phăng Điện Biên, Điện Biên 5 5 00:00:14
LÊ Phương Linh LỚP 5 Trường Tiểu học Thiệu Lý Thiệu Hoá, Thanh Hóa 1 1 00:02:44
phạm hoàng gia bảo bảo LỚP 4 Trường Tiểu học Tam Thanh Vụ Bản, Nam Định 1 1 00:03:38

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán