I. Toán » Hình thang, diện tích hình thang


II. Hướng dẫn Hình thang, diện tích hình thang

Hình thang: là hình có cặp đối diện song song với nhau, ta gọi là hai đáy

Muốn tính diện tích hình thang:

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hay đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2

S= ((a+b) x h)2

Luyện tâp:

 1. Viết tên các hình thang vuông có trong hình chữ nhật ABCD(xem hình vẽ bên)
 2. Tính diện tích hình thang biết:
  1.     Độ dài cạnh đáy là 15cm và 11cm, chiều cao là 9cm.
  2.     Độ dài cạnh đáy là 20.5m và 15.2m, chiều cao là 7.8m.
 3. Tính diện tích hình thang AMCD(xem hình vẽ). Biết hình chữ nhật ABCD có AB= 27cm; BC = 14cm; AM =2/3AB.
 4. Tính diện tích hình thang MNCD(xem hình vẽ). Biết hình chữ nhật ABCD có AB= 42cm; AD = 30cm; AM =1/4AB; AN = NB.|
 5. Một bạn dùng tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 60cm và chiều rộng 40cm để cắt thành các lá cờ. Mỗi lá cờ là hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là: 10cm và 5cm. Hỏi bạ đó cắt được nhiều nhất bao nhiêu lá cờ?
 6. Cho hình thang vuông ABCD có kích thước như hình vẽ bên Tính*
  1.     Diện tích hình thang ABCD
  2.     Tính diện tích tam giác ABC
 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S
  1. Cho hình tam giác ABC với M là trung điểm cạnh BC, AH = 10cm; BC = 12cm*
   1.     Diện tích hình tam giác ABM lớn hơn diện tích hình tam giác AMC
   2.     Diện tích hình tam giác ABM bằng diện tích hình tam giác AMC
   3.     Diện tích hình tam giác ABM bằng nữa diện tích hình tam giác ABC
 8. Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ bên. Tính:
  1. Diện tích hình thang ABCD
  2. Diện tích hình tam giác BEC
  3. Tỉ số diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED
 9. Một hình tam giác có đáy 20cm, chiều cao 12cm. Một hình thang có diện tích bằng hình tam giác và có chiều cao bằng 10cm*
  1. Tính trung bình cộng độ dài hay đáy của hình thang?
 10. Trên một mảnh vườn hình thang như hình vẽ người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối
  1. Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1.5m² đất?
  2. Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là bao nhiêu cây. Biết rằng mỗi cây chuối cần 1m² đất?*
    

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 3 3 00:03:09
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 2 2 00:01:03
nguyễn phương thảo LỚP 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Thanh Khê, Đà Nẵng 1 1 00:00:33
thời thời mỹ toàn LỚP 5 Trường Tiểu học Số 1 Ân Nghĩa Hoài Ân, Bình Định 1 1 00:04:21
Lê Minh Nghĩa LỚP 3 Trường Tiểu học Tân Hưng Lạng Giang, Bắc Giang 1 1 00:00:19
hà Trang LỚP 5 Trường Tiểu học Thị trấn Yên Thủy, Hòa Bình 1 1 00:03:06

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán