I. Toán » Giải các bài toán về tỉ lệ phần trăm


II. Hướng dẫn Giải các bài toán về tỉ lệ phần trăm

 1. Diện tích một vườn hoa là 100m vuông trong đó có 25m vuông là diện tích trồng hoa hồng. Tìm tỉ số diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa?
 2. Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với số học sinh toàn trường?
 3. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?
 4. Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ, còn lại là cây ăn quả. Tỉ số phầm trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?
 5. Trong 80kg nước biển, có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối có trong nước biển?
 6. Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
 7. Theo kế hoạch năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô, đến hết tháng 9 thôn đã trồng được 18ha ngô và hết năm thôn đã trồng dược 23,5ha Ngô. Hỏi:
  1.     Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch của cả năm.
  2.     Đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm là bao nhiêu phần trăm?
 8. Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau người đó thu được 52500 đồng. Hỏi:
  1.     a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
  2.     b) Người đó đã có lãi(lợi nhuận) bao nhiêu phần trăm?
 9. Một tường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó?
 10. Lãi xuất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1000000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng?

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Xuân Thành LỚP 3 Trường Tiểu học Phúc Đồng Long Biên, Hà Nội 8 8 00:00:47
Lê Bình LỚP 1 Trường Tiểu học Định Công Hoàng Mai, Hà Nội 6 6 00:00:22
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 5 5 00:01:03
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 4 4 00:01:09
Lê Nguyễn Trung Nam LỚP 2 Trường Tiểu học Hiệp Đức Cai Lậy, Tiền Giang 3 3 00:00:36
Nguyễn Ngọc Ánh LỚP 2 Trường Tiểu học Cát Linh Đống Đa, Hà Nội 2 2 00:00:29
Lê Sơn Tùng LỚP 5 Trường Tiểu học Long Trung Cai Lậy, Tiền Giang 1 1 00:00:14

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán