I. Bài tập tiếng việt(Tập 1) » Bài 29: Cánh cửa nhớ bà


II. Hướng dẫn Bài 29: Cánh cửa nhớ bà

CÁNH CỬA NHỚ BÀ
Cánh cửa nhớ bà, tiếng việt lớp 2 kết nối tri thứcNgày cháu còn thấp bé
Cánh cửa có hai then
Cháu chỉ cài then dưới
Nhờ bà cài then trên.

Mỗi năm cháu lớn lên
Bà lưng còng cắm cúi
Cháu cài được then trên
Bà chỉ cài then dưới.

Nay cháu về nhà mới
Bao cánh cửa - ô trời
Mỗi lần tay đẩy cửa
Lại nhớ bà khôn nguôi!

(Đoàn Thị Lam Luyến)


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 Bà lưng còng cắm cúi 1 00:01:35

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Bài tập tiếng việt(Tập 1)