I. Bài tập tiếng việt(Tập 1) » Bài 16: Khai trang sách mở ra


II. Hướng dẫn Bài 16: Khai trang sách mở ra

KHI TRANG SÁCH MỞ RA

Khi trang sách mở ra, tiếng việt lớp 2 tập 1Khi trang sách mở ra
Khoảng trời xa xích lại
Bắt đầu là cỏ dại
Thứ đến là cánh chim
Sau nữa là trẻ con
Cuối cùng là người lớn

Trong trang sách có biển
Em thấy những cánh buồm
Trong trang sách có rừng
Với bao nhiêu là gió

Trang sách còn có lửa
Mà giấy chẳng cháy đâu
Trang sách có ao sâu
Mà giấy không hề ướt

Trang sách không nói được
Sao em nghe điều gì
Dạt dào như sóng vỗ
Một chân trời đang đi.

(Nguyễn Nhật Ánh)


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 19 1 00:10:16
Trần Quốc Tuấn 2.1 Trường Tiểu học Tân Tạo A Bình Tân, Hồ Chí Minh 16 1 00:05:24
hoàng việt Tân LỚP 2 Trường Tiểu học Xuân Hoà Hà Quảng, Cao Bằng 16 1 00:21:42
Trịnh Gia Hân LỚP 2 Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước Thủ Đức, Hồ Chí Minh 16 2 00:03:46

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Bài tập tiếng việt(Tập 1)