I. Bài tập tiếng việt(Tập 1) » Ôn tập giữa học kỳ 1 (tiết 1234)


II. Hướng dẫn Ôn tập giữa học kỳ 1 (tiết 1234)


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 6 1 00:02:15
Trịnh Gia Hân LỚP 2 Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước Thủ Đức, Hồ Chí Minh 6 2 00:05:08
Phạm Nam Thái LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Phú Đồng Xoài, Bình Phước 3 1 00:07:21
Nguyễn Khang LỚP 2 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Gò Vấp, Hồ Chí Minh 2 5 00:13:25

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Bài tập tiếng việt(Tập 1)