I. Bài tập tiếng việt(Tập 1) » Bài 10: THỜI KHÓA BIỂU


II. Hướng dẫn Bài 10: THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Thời khóa biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khóa biểu theo trình tự thứ - buổi – tiết – môn. 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Tô Minh LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng, Hà Nội 9 1 00:12:23
Phạm Nam Thái LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Phú Đồng Xoài, Bình Phước 8 1 00:05:03
Ngô Lê Bảo Ngọc LỚP 2 Trường Tiểu học Việt Cường Trấn Yên, Yên Bái 7 1 00:15:02
Liti Nee LỚP 2 Trường Tiểu học An Mỹ Quỳnh Phụ, Thái Bình 6 1 00:02:51
Trịnh Gia Hân LỚP 2 Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước Thủ Đức, Hồ Chí Minh 6 2 00:08:18
hoàng ngọc hân LỚP 2 Trường Tiểu học Trần Thị Lý Hải Châu, Đà Nẵng 2 1 00:02:16

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Bài tập tiếng việt(Tập 1)