I. Bài tập tiếng việt(Tập 1) » Bài 15 Cuốn sách của em


II. Hướng dẫn Bài 15 Cuốn sách của em

CUỐN SÁCH CỦA EM
Dế mèn phiêu lưu ký, tiếng việt lớp 2 tập 1Mỗi cuốn sách có một tên gọi. Tên sách là hàng chữ lớn ở khoảng giữa bìa sách, thường chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Qua tên sách, em có thể biết được sách viết về điều gì.
Người viết cuốn sách được gọi là tác giả. Tên tác giả thường được ghi vào phía trên của bìa sách.
Nơi các cuốn sách ra đời được gọi là nhà xuất bản. Tên nhà xuất bản thường được ghi ở phía dưới bìa sách.
Phần lớn các cuốn sách đều có mục lục thể hiện các mục chính và vị trí của chúng trong cuốn sách. Mục lục thường được đặt ở ngay sau trang bìa, cũng có khi được đặt ở cuối sách.
Mỗi lần đọc một cuốn sách mới, đừng quên những điều này em nhé.
(Nhật Huy)


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
trương hiếu LỚP 2 Trường Tiểu học Vạn Điểm Thường Tín, Hà Nội 5 1 00:02:35
Lê Vân LỚP 2 Trường Tiểu học Thăng Long 2 Nông Cống, Thanh Hóa 5 1 00:18:09
Liti Nee LỚP 2 Trường Tiểu học An Mỹ Quỳnh Phụ, Thái Bình 5 1 00:02:18
NGUYỄN PHÚC GIA BẢO LỚP 2 Trường Tiểu học Đạo Lý Lý Nhân, Hà Nam 4 1 00:05:44
Ngô Lê Bảo Ngọc LỚP 2 Trường Tiểu học Việt Cường Trấn Yên, Yên Bái 4 2 00:08:51

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Bài tập tiếng việt(Tập 1)