I. Bài tập tiếng việt(Tập 1) » Bài 12: Danh sách học sinh


II. Hướng dẫn Bài 12: Danh sách học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH

Hôm nay, chúng tôi được đọc truyện tại lớp. Cô giáo cho chúng tôi đăng kí đọc truyện theo sở thích. Dưới đây là danh sách đăng kí của tổ tôi.

STT Họ Và Tên Truyện
1 Trần Trường An Ngày Khai Trường
2 Nguyễn Hà Anh Ếch xanh đi học
3 Nguyễn Ngọc Bảo Ếch xanh đi học
4 Đỗ Duy Bắc Ngày Khai Trường
5 Vũ Tiến Bình Vì sao gà chẳng giỏi bơi?
6 Lê Thị Cúc Ngày Khai Trường
7 Lê Gia Hân Vì sao gà chẳng giỏi bơi?
8 Phùng Minh Khánh Ếch xanh đi học

Dựa vào danh sách đăng kí, cô chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm đọc một truyện. Chúng tôi đọc cho nhau nghe, rồi cùng nhau trao đổi về các nhân vật trong truyện mà nhóm đã chọn.
 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Liti Nee LỚP 2 Trường Tiểu học An Mỹ Quỳnh Phụ, Thái Bình 10 1 00:01:24
Phạm Minh Phú LỚP 2 Trường Tiểu học An Mỹ Quỳnh Phụ, Thái Bình 10 2 00:00:52
Lương Minh Hiếu LỚP 2 Trường Tiểu học An Mỹ Quỳnh Phụ, Thái Bình 9 1 00:01:03
nguyễn khánh LỚP 2 Trường Tiểu học Mỹ Thành Yên Thành, Nghệ An 8 1 00:02:58
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 6 1 00:02:15
hoàng ngọc hân LỚP 2 Trường Tiểu học Trần Thị Lý Hải Châu, Đà Nẵng 2 1 00:00:23

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Bài tập tiếng việt(Tập 1)