Chính tả lớp 2 » Tuần 34: Người làm đồ chơi


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
danh tam Trường Tiểu học Bình An Kiên Lương, Kiên Giang 10 3 00:35:53
Đỗ Linh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Việt Trì, Phú Thọ 10 1 00:06:36
Tuần 34: Người làm đồ chơi ↓↑

Chính tả lớp 2, tuần 34: Người làm đồ chơi

      Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu. Khi đồ chơi bằng nhựa xuất hiện, hàng của bác không bán được, bác định chuyển nghề về quê làm ruộng. Một bạn nhỏ đã lấy tiền để dành,  nhờ bạn bè mua đồ chơi để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng.

? Tìm tên riêng trong bài chính tả


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính tả lớp 2