I. Chính tả » Tuần 3: Bạn của Nai Nhỏ


II. Hướng dẫn Tuần 3: Bạn của Nai Nhỏ

Tập chép lớp 2, tuần 3:

Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.

Biết bạn của con khoẻ mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn.

 

Chú ý:

- Bài chính tả có mấy câu?

- Chữ đầu câu viết thế nào?

- Cuối câu có dấu gì?

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Vũ Tú Ly LỚP 2 Trường Tiểu học Cộng Hoà Chí Linh, Hải Dương 10 2 00:02:48
vũ ngọc linh LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 9 1 00:03:15
Trương Văn Luyến LỚP 2 Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B Hoàng Mai, Nghệ An 9 2 00:06:43
Nguyễn Phát LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung A Hoài Đức, Hà Nội 6 1 00:33:16
Nguyễn Nhật Phương LỚP 2 Trường Tiểu học Xuân Đông Cẩm Mỹ, Đồng Nai 5 1 00:13:42

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả