Chính tả lớp 2 » Tuần 20: Mưa bóng mây


Loading...
Tuần 20: Mưa bóng mây ↓↑

Nghe Viết

Mưa bóng mây

Có cơn mưa nào lạ thế 

Thoáng mưa rồi tạnh ngay 

Em về nhà hỏi mẹ 

Mẹ cười! Mưa bóng mây 

 

Mẹ ơi! cơn mưa rơi nho nhỏ

không làm ướt tóc ai

Tay em che trang vở

Mưa đừng ướt chữ em

 

Mưa ơi! mưa rơi trên sân nhỏ 

Như em đang đùa vui

Mưa cũng làm nũng mẹ

vừa khóc xong đã cười

Mưa cũng làm nũng mẹ

Vừa khóc xong đã cười.

TÔ ĐÔNG HẢI

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính tả lớp 2