I. Chính tả » Tuần 4 tập chép Trên chiếc bè


II. Hướng dẫn Tuần 4 tập chép Trên chiếc bè

      ...Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

      Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

      Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.

      ...

theo TÔ HOÀI

Các chú ý: Sau dấu chấm xuống dòng chữ đầu dòng viết thế nào?


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Phát LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung A Hoài Đức, Hà Nội 9 2 00:34:44
vũ kim ngân LỚP 2 Trường Tiểu học Long Biên Long Biên, Hà Nội 8 1 00:03:03

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

hongphuong_nguyenthi:

Sao khong nghe đoc vay

19/09/2019 20:42:56

giangdt.viags:

vẫn đọc được mà

14/06/2020 14:52:37


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả