I. Chính tả » Tuần 3: Gọi bạn


II. Hướng dẫn Tuần 3: Gọi bạn

Tập chép bài thơ Gọi Bạn

...

Một năm, trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ?

 

Bê Vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê Trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

 

Đến bây giờ Dê Trắng

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

 ĐỊNH HẢI

Từ khó: Sâu thẳm: rất sâu

Hạn hán: nước khôn cạn vì trời nắng kéo dài

Lang thang: đi hết chỗ này đến chỗ khác

- Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu câu gì?


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 2 00:09:00
Trần Nguyễn Bảo Trân LỚP 2 Trường Tiểu học Ngô Quyền Cẩm Lệ, Đà Nẵng 10 3 00:11:26
Trương Văn Luyến LỚP 2 Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B Hoàng Mai, Nghệ An 8 1 00:03:19
Hoàng Kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 8 2 00:06:09
Nguyễn Phát LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung A Hoài Đức, Hà Nội 8 2 00:52:45
Vũ Hải Minh LỚP 2 Trường Tiểu học Thị trấn Văn Điển Thanh Trì, Hà Nội 8 2 00:08:59
Lê Minh Phương LỚP 2 Trường Tiểu học Đại Hợp Tứ Kỳ, Hải Dương 8 2 00:24:04
Phạm Phong LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B Thanh Xuân, Hà Nội 8 4 00:09:10
Cao Hằng LỚP 3 Trường Tiểu học Kim Đồng Vĩnh Cửu, Đồng Nai 7 1 00:20:00
Kiều Vũ Diệp Vy LỚP 2 Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 7 2 00:15:08
Nguyễn Giang LỚP 2 Trường Tiểu học Địa Linh Ba Bể, Bắc Kạn 7 2 00:34:09
vũ ngọc linh LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 7 5 00:10:54
Lê Ngân LỚP 2 Trường Tiểu học Long Nguyên Bàu Bàng, Bình Dương 6 1 00:14:28
Nguyễn Vũ Tú Ly LỚP 2 Trường Tiểu học Cộng Hoà Chí Linh, Hải Dương 4 bê vàng đi tìm cỏ. => Mẹ gọi em dậy sớm học bài 1 00:37:14
Đức Phúc LỚP 2 Trường Tiểu học Phúc Diễn Bắc Từ Liêm, Hà Nội 4 HSZBJHDC HDVJHIDFJFGFGFGFIIOIODFIOFIODFIODFIODF => Mẹ gọi em dậy sớm học bài 1 00:03:19
Nguyễn Như Quỳnh LỚP 5 Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 2 => Mẹ gọi em dậy sớm học bài 1 00:00:27

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả