I. Chính tả » Tuần 2: Phần thưởng


II. Hướng dẫn Tuần 2: Phần thưởng

Chính tả lớp 2, tuần thứ 2, tập chép bài

PHẦN THƯỞNG

Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?

Từ Na: vì tên riêng

Từ Đây vì sau dấu chấm câu


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Phương Ánh Mai LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Trụ Tân Bình, Hồ Chí Minh 10 1 00:03:57
Nguyễn Phát LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung A Hoài Đức, Hà Nội 10 1 00:51:19
Đỗ Nguyễn Bảo Trang LỚP 5 Trường Tiểu học Văn Lý Lý Nhân, Hà Nam 10 1 00:02:38
Hoàng Kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 10 1 00:00:27
Bùi Lit LỚP 1 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Krông Nô, Đắk Nông 10 1 00:02:02
Trần Kim Ngọc LỚP 2 Trường Tiểu học Nhị Xuân Hóc Môn, Hồ Chí Minh 10 1 00:02:34
tũn trần LỚP 2 Trường Tiểu học Vân Nham Hữu Lũng, Lạng Sơn 10 1 00:01:55
pham long LỚP 3 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Đắk R'lấp, Đắk Nông 10 1 00:05:33
Trương Văn Luyến LỚP 2 Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B Hoàng Mai, Nghệ An 10 1 00:01:09
HOÀNG THỊ NHẬT LINH LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Đồng 12, Hồ Chí Minh 10 1 00:00:15
Nguyễn Thùy Linh LỚP 1 Trường Tiểu học Bình Thuận Tuyên Quang, Tuyên Quang 10 1 00:02:47
Nguyễn Giang LỚP 2 Trường Tiểu học Địa Linh Ba Bể, Bắc Kạn 10 1 00:11:23
danh tam LỚP 1 Trường Tiểu học Bình An Kiên Lương, Kiên Giang 10 1 00:20:32
Nguyễn Minh Tuệ LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Văn Hiến Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 10 2 00:05:37
LÊ TRUNG NHẬT LỚP 2 Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ Thanh Khê, Đà Nẵng 10 2 00:03:42
Lê Thùy Ngân LỚP 6 Trường THCS Nhân Khang Lý Nhân, Hà Nam 10 2 00:00:06
Nguyễn Khánh Minh Quân LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình Đại Lộc, Quảng Nam 10 2 00:10:18
vũ ngọc linh LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 10 2 00:04:07
Phạm Phong LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B Thanh Xuân, Hà Nội 10 2 00:02:04
Nguyễn Duy Khang LỚP 2 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Chư Prông, Gia Lai 10 2 00:03:47

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả