Chính tả lớp 2 » Tuần 33: Lượm


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
đinh thanh hương Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Thanh Sơn, Phú Thọ 9 5 00:05:52
Đặng Hoàng Hà Linh Trường Tiểu học Wellspring Long Biên, Hà Nội 9 4 00:02:59
Nguyễn Minh Châu Minh Châu Trường Tiểu học Hoa Sơn Ứng Hòa, Hà Nội 9 5 00:01:27
Nguyễn Bình Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm Sơn Tây, Hà Nội 9 2 00:12:01
Hoàng Thảo Trang Trường Tiểu học Lam Vỹ Định Hóa, Thái Nguyên 9 2 00:00:51
pham Ha Trường Tiểu học Toàn Thắng Gia Lộc, Hải Dương 7 9 00:07:26
Kiều Vũ Diệp Vy Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 7 6 00:03:13
Tuần 33: Lượm ↓↑

Chính tả lớp 2, tuần 33: Nghe Viết Lượm

Chú bé loắt choắt, 

Cái xắc xinh xinh, 

Cái chân thoăn thoắt, 

Cái đầu nghênh nghênh. 

 

Ca-lô đội lệch,

Mồm huýt sáo vang,

Như con chim chích,

Nhảy trên đường vàng...


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính tả lớp 2