I. Chính tả » Tuần 7: Người thầy cũ


II. Hướng dẫn Tuần 7: Người thầy cũ

Chính tả lớp 2:

Tập chép: Người thầy cũ.

Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung cửa sổ lớp học. Em nghĩ: bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi. Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa.

Bài chính tả có mấy dấu câu?

Chữ đầu của mỗi câu viết thế nào?

Đọc lại câu văn có cả dấu phẩy(,) và dấu chấm(:)


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Minh Tuệ LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Văn Hiến Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 10 2 00:04:52
bá kiên LỚP 5 Trường Tiểu học Chu Minh Ba Vì, Hà Nội 10 4 00:00:12
Nguyễn Phát LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung A Hoài Đức, Hà Nội 9 1 00:36:20

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả