I. Chính tả » Tuần 10: Ngày lễ


II. Hướng dẫn Tuần 10: Ngày lễ

Tập chép: Ngày lễ

     Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế người cao tuổi.

? Những chữ nào trong tên các ngày lễ nói trên được viết hoa.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Phát LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung A Hoài Đức, Hà Nội 10 1 00:12:09
Phạm Phong LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B Thanh Xuân, Hà Nội 10 1 00:04:27
đoàn phương nguyên LỚP 2 Trường Tiểu học Hoàng Trĩ Ba Bể, Bắc Kạn 10 1 00:04:54
Nguyễn Quỳnh LỚP 2 Trường Tiểu học Chí Tiên Thanh Ba, Phú Thọ 10 2 00:07:08
vũ ngọc linh LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 10 2 00:10:14

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả