I. Chính tả » Tuần 7: Cô giáo lớp em


II. Hướng dẫn Tuần 7: Cô giáo lớp em

Tập chép 2 khổ thơ của bài thơ: Cô giáo lớp em

...

Cô dạy em tập viết 

Gió đưa thoảng hương nhài 

Nắng ghé vào cửa lớp 

Xem chúng em học bài 

 

Những lời cô giáo giảng 

Ấm trang vở thơm tho 

Yêu thương em ngắm mãi 

Những điểm mười cô cho.

NGUYỄN XUÂN SANH

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Phát LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung A Hoài Đức, Hà Nội 10 1 00:10:29
vũ ngọc linh LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 10 2 00:08:26
Phạm Phong LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B Thanh Xuân, Hà Nội 10 2 00:04:24
Bùi Trà My LỚP 2 Trường Tiểu học Thịnh Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 9 1 00:14:08

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả