I. Chính tả » Tuần 5: Chiếc bút mực


II. Hướng dẫn Tuần 5: Chiếc bút mực

Tập chép lớp 2 tuần 5: Chiếc bút mực

Trong lớp, chỉ có Mai và Lan phải viết bút chì. Một hôm, cô giáo cho Lan được viết bút mực.Lan vui lắm, nhưng em bỗng oà lên khóc. Hóa ra, em quên bút ở nhà. Mai lấy bút của mình cho bạn mượn.

Chú ý: Đọc lại những câu có dấu phẩy


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Châu LỚP 2 Trường Tiểu học Vinh Thái Phú Vang, Thừa Thiên Huế 10 2 00:07:43
Phạm Phong LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B Thanh Xuân, Hà Nội 10 2 00:07:38
Dang Thi Minh Lan LỚP 2 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Gia Nghĩa, Đắk Nông 10 3 00:03:34
phan thế Đăng khoa LỚP 1 Trường Tiểu học Dân Lập Quốc tế Á Châu Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 9 1 00:08:13
Nguyễn Phát LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung A Hoài Đức, Hà Nội 9 1 00:16:39
vũ kim ngân LỚP 2 Trường Tiểu học Long Biên Long Biên, Hà Nội 9 1 00:04:37
vũ ngọc linh LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 9 2 00:14:23
Mai Mai Kim Ngọc Anh LỚP 2 Trường Tiểu học Cầu Diễn Nam Từ Liêm, Hà Nội 9 3 00:11:01

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả