I. Chính tả » Trẻ con ở Sơn Mỹ


II. Hướng dẫn Trẻ con ở Sơn Mỹ

Tuần 35: Ôn tập cuối học kỳ 2

Tiết 6: Nghe - viết . Trẻ con ở Sơn Mỹ (từ đầu đến hạt gạo của trời)


Trẻ con ở Sơn Mỹ

Cho tôi nhập vào chân trời các em
Chân trời ngay trên cát

Sóng ồn ào phút giây nín bặt
Ôi biển thèm hóa được trẻ thơ

Tóc bết đầy nước mặn
Chúng ùa chạy mà không cần tới đích
Tay cầm cành củi khô

Vớt từ biển những vỏ ốc âm thanh
Mặt trời chảy trên bàn tay nhỏ xíu
Gió à à u u như ngàn cối xay xay lúa
Trẻ con là hạt gạo của trời


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Phạm An LỚP 5 Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ Đức Thọ, Hà Tĩnh 10 1 00:03:40
NGUYỄN TIẾN SANG LỚP 1 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Ia Grai, Gia Lai 10 2 00:33:21

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả