I. Chính tả » Dòng kinh quê hương


II. Hướng dẫn Dòng kinh quê hương

Tiết 6: Chính tả

Nghe - Viết: Dòng kinh quê hương


Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc… Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên… Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Cao Trí LỚP 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 1, Hồ Chí Minh 10 2 00:00:30
Nguyễn hữu tiến LỚP 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 1, Hồ Chí Minh 7 22 00:21:26

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả