I. Chính tả » Hành trình của bầy ong


II. Hướng dẫn Hành trình của bầy ong

Tuần 13: Giữ lấy màu xanh

Chính tả: Nhớ viết Hành trình của bầy ong (Hai khổ thơ cuối)


Bầy ong rong ruổi trăm miền
Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa.
Nối rừng hoang với biển xa
Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.
(Nếu hoa có ở trời cao
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm)

Chắt trong vị ngọt mùi hương
Lặng thầm thay những con đường ong bay.
Trải qua mưa nắng vơi đầy
Men trời đất đủ làm say đất trời.
Bầy ong giữ hộ cho người
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
bá kiên LỚP 5 Trường Tiểu học Chu Minh Ba Vì, Hà Nội 10 3 00:01:08

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả