I. Chính tả » Buôn Chư Lênh đón cô giáo


II. Hướng dẫn Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tuần 15: Vì hạnh phúc con người

Chính tả Nghe - Viết Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong gùi ra… đến hết)


Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: “Bác Hồ”. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:
- Ôi, chữ cô giáo này! Nhìn kìa!
- A, chữ, chữ cô giáo!


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả