I. Chính tả » Lương Ngọc Quyến


II. Hướng dẫn Lương Ngọc Quyến

Tuần 2 Chính tả:

Nghe - Viết: Lương Ngọc Quyến


 Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Nuôi ý chí khôi phục non sông, ông tìm đường sang Nhật Bản học quân sự, rồi qua Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Ông bị giặc bắt đưa về nước. Chúng khoét bàn chân ông, luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Ngày 30 – 8 – 1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hi sinh, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Bùi Thị Vân Anh vanhcute LỚP 5 Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng Ô Môn, Cần Thơ 10 1 00:00:35
Nguyễn Linh HỌC TIẾNG ANH Trường Tiểu học Ninh An Hoa Lư, Ninh Bình 8 2 00:08:15

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả