I. Chính tả » Chuỗi ngọc lam


II. Hướng dẫn Chuỗi ngọc lam

Tuần 14: Vì hạnh phúc con người

Chính tả nghe viết: Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam (Từ Pi-e ngạc nhiên… đến Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.)


 Pi-e ngạc nhiên:
- Ai sai cháu đi mua?
- Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất.
- Cháu có bao nhiêu tiền?
    Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu
- Cháu đã đập con lợn đất đấy!
    Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé. Rồi lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền, anh vừa hỏi:
- Cháu tên gì?
- Cháu là Gioan.
    Anh đưa Gioan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ:
- Đừng đánh rơi nhé!
    Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả