I. Chính tả » Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực


II. Hướng dẫn Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Tuần 19: Người công nhân

Chính tả Nghe - Viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực


Nguyễn Trung Trực sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ. Năm 23 tuổi, ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở phủ Tây An, nay thuộc tỉnh Long An. Đội quân khởi nghĩa do ông chỉ huy đã lập nên nhiều chiến công vang dội khắp vùng Tây Nam Bộ. Bị giặc bắt và đưa ra hành hình, ông khảng khái trả lời viên thống đốc Nam Kì: ‟Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả