I. Chính tả » Thư gửi các học sinh


II. Hướng dẫn Thư gửi các học sinh

Tuần 3: Việt Nam tổ quốc em

Chính tả Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ… đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.)


        Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Hoàng Ạnh Vũ LỚP 5 Trường Tiểu học Nhật Tân Tây Hồ, Hà Nội 10 1 00:00:24
Bùi Thị Vân Anh vanhcute LỚP 5 Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng Ô Môn, Cần Thơ 10 1 00:00:29
Ta Bach LỚP 5 Trường Tiểu học Đông Yên Quốc Oai, Hà Nội 10 1 00:00:52
Đoàn Thị Thuyết LỚP 5 Trường Tiểu học Triệu Thuận Triệu Phong, Quảng Trị 10 7 00:09:00

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả