I. Tập hát » NẮNG SỚM


II. Hướng dẫn NẮNG SỚM

NẮNG SỚM

Lời bài hát NẮNG SỚM

Nhạc và lời: Hoàng Ngọc Bích

Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng.

Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng.

Có cô chim khuyên khen là vui quá.

Vui cùng nắng sớm (Ơ) má ai cũng hồng.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát