I. Tập hát » Bầu trời xanh


II. Hướng dẫn Bầu trời xanh

Bầu trời xanh

Nhạc thiếu nhi: BẦU TRỜI XANH

Nhạc và lời: NGUYỄN VĂN QUỲ

  • Em yêu bầu trời xanh xanh,yêu đám mây hồng hồng. 
  • Em yêu lá cờ xanh xanh,yêu cánh chim trắng trắng. 
  • Em yêu mầu cờ xanh xanh,yêu cánh chim hòa bình. 
  • Em cất tiếng ca vang vang,vui bước chân tới trường.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát