I. Tập hát » QUẢ


II. Hướng dẫn QUẢ

QUẢ

nhạc thiếu nhi QUẢ

Nhạc và lời: XANH XANH

  • quả gì mà chua chua thế? 
  • xin thưa rằng quả khế.
  • ăn vào thì chắc là chua? 
  • vâng vâng

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát