I. Tập hát » MỜI BẠN VUI MÚA CA


II. Hướng dẫn MỜI BẠN VUI MÚA CA

MỜI BẠN VUI MÚA CA

Nhạc thiếu nhi: Mời bạn vui múa ca

Nhạc và lời Phạm Tuyên

  • Chim ca líu lo
  • Hoa như đón chào
  • Bầu trời xanh, nước long lanh
  • La la lá la Là là la la
  • Mời bạn cùng vui múa vui ca.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát